Plan de conturi ONG

1. CONTURI DE CAPITALURI

10 CAPITAL ŞI REZERVE
101 Capital
105 Rezerve din reevaluare
1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor
1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără scop
patrimonial
1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile economice
1051 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri
1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru
activităţile fără scop patrimonial
1051.02 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile
economice
1052 Rezerve din reevaluarea construcţiilor
1052.01 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile fără scop
patrimonial
1052.02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile economice
1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru)
1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice
1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare,
control şi reglare
1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de
măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop
patrimonial
1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de
măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice
1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport
1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru
activităţile fără scop patrimonial
1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru
activităţile economice
1056 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor
1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru
activităţile fără scop patrimonial
1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru
activităţile economice
1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi
altor active corporale
1057.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi
altor active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial
1057.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi
altor active corporale pentru activităţile economice
106 Rezerve
1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
1068 Alte rezerve
FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL
REPORTAT
113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor
Reciproc (C.A.R.)
114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de
Ajutor Reciproc (C.A.R.)
115 Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari
116 Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial
117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau
deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial
1171.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau
deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial
1171.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau
deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială
1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperită privind activităţile economice
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
121 Excedent/profit sau deficit/pierdere
1211 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial
1211.01 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial
1211.02 Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială
1212 Profit sau pierdere privind activităţile economice
129 Repartizarea excedentului/profitului
1291 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop
patrimonial
1291.01 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop
patrimonial
1292 Repartizarea profitului privind activităţile economice
13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru
investiţii
133 Donaţii pentru investiţii
134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
15 PROVIZIOANE
151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
1516 Provizioane pentru impozite
1518 Alte provizioane
16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de
stat
1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de
bănci
1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de
stat
1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bănci
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii care privesc imobilizările financiare
1661 Datorii faţă de entităţile afiliate
1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin
interese de participare
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate
1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care
compania este legată prin interese de participare
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
 

2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI


20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire
2011 Cheltuieli de constituire privind activităţile fără scop
patrimonial
2012 Cheltuieli de constituire privind activităţile economice
203 Cheltuieli de dezvoltare
2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial
2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile economice
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare
2051 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare privind activităţile fără scop patrimonial
2052 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare privind activităţile economice
207 Fond comercial
208 Alte imobilizări necorporale
2081 Alte imobilizări necorporale privind activităţile fără
scop patrimonial
2082 Alte imobilizări necorporale privind activităţile economice
21 IMOBILIZĂRI CORPORALE
211 Terenuri şi amenajări de terenuri
2111 Terenuri
2111.01 Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
2111.02 Terenuri pentru activităţile economice
2112 Amenajări de terenuri
2112.01 Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop
patrimonial
2112.02 Amenajări de terenuri pentru activităţile economice
212 Construcţii
2121 Construcţii
2121.01 Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial
2121.02 Construcţii pentru activităţile economice
213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de
lucru)
2131.01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de
lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
2131.02 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de
lucru) pentru activităţile economice
2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
2132.01 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
pentru activităţile fără scop patrimonial
2132.02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
pentru activităţile economice
2133 Mijloace de transport
2133.01 Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial
2133.02 Mijloace de transport pentru activităţile economice
2134 Animale şi plantaţii
2134.01 Animale şi plantaţii pentru activităţile fără scop patrimonial
2134.02 Animale şi plantaţii pentru activităţile economice
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
2141 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
2141.01 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie
a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru
activităţile fără scop patrimonial
2141.02 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie
a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru
activităţile economice
23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
2311 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile
fără scop patrimonial
2312 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile
economice
232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie
2331 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind
activităţile fără scop patrimonial
2332 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind
activităţile economice
234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE
261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
263 Interese de participare
265 Alte titluri imobilizate
267 Creanţe imobilizate
2671 Sume datorate de entităţile afiliate
2672 Dobândă aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate
2673 Creanţe legate de interesele de participare
2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de
participare
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung
2678 Alte creanţe imobilizate
2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile
afiliate
2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare
2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile
fără scop patrimonial
2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile
economice
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile
fără scop patrimonial
2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile
economice
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor
comerciale, drepturilor şi activelor similare
2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor
comerciale, drepturilor şi activelor similare privind
activităţile fără scop patrimonial
2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor
comerciale, drepturilor şi activelor similare privind
activităţile economice
2807 Amortizarea fondului comercial
2807.02 Amortizarea fondului comercial privind activităţile
economice
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
2808.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile
fără scop patrimonial
2808.02 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile
economice
281 Amortizări privind imobilizările corporale
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
2811.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără
scop patrimonial
2811.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile
economice
2812 Amortizarea construcţiilor
2812.01 Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop
patrimonial
2812.02 Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice
2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru)
2813.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru) privind activităţile fără scop patrimonial
2813.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru) privind activităţile economice
2814 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi
reglare
2814.01 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi
reglare privind activităţile fără scop patrimonial
2814.02 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi
reglare privind activităţile economice
2815 Amortizarea mijloacelor de transport
2815.01 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile fără
scop patrimonial
2815.02 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile
economice
2816 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor
2816.01 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile fără
scop patrimonial
2816.02 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile
economice
2817 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active
corporale
2817.01 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active
corporale privind activităţile fără scop patrimonial
2817.02 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active
corporale privind activităţile economice
29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A
IMOBILIZĂRILOR
290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor
financiare


3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE


30 STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Seminţe şi materiale de plantat
3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE
331 Produse în curs de execuţie
332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie
34 PRODUSE
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferenţe de preţ la produse
35 STOCURI AFLATE LA TERŢI
351 Materii şi materiale aflate la terţi
354 Produse aflate la terţi
356 Animale aflate la terţi
357 Mărfuri aflate la terţi
358 Ambalaje aflate la terţi
36 ANIMALE
361 Animale şi păsări
368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări
37 MĂRFURI
371 Mărfuri
378 Diferenţe de preţ la mărfuri
38 AMBALAJE
381 Ambalaje
388 Diferenţe de preţ la ambalaje
39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE
EXECUŢIE
391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs
de execuţie
394 Ajustări pentru deprecierea produselor
395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor


4 CONTURI DE TERŢI


40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori
403 Efecte de plătit
404 Furnizori de imobilizări
405 Efecte de plătit pentru imobilizări
408 Furnizori - facturi nesosite
409 Furnizori - debitori
4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura
stocurilor
4092 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii şi executări
de lucrări
41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
411 Clienţi
4111 Clienţi
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu
413 Efecte de primit de la clienţi
418 Clienţi - facturi de întocmit
419 Clienţi - creditori
42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
421 Personal - salarii datorate
422 Pensionari - pensii datorate
423 Personal - ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*)
425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate
427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor
428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
4281 Alte datorii în legătură cu personalul
4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
431 Asigurări sociale
4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale
4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale
de sănătate
4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale
de sănătate
437 Ajutor de şomaj
4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj
4373 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale
438 Alte datorii şi creanţe sociale
4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creanţe sociale
44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
441 Impozitul pe profit
442 Taxa pe valoarea adăugată
4423 Taxa pe valoarea adăugată de plată
4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat
4426 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă
4427 Taxa pe valoarea adăugată colectată
4428 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi
445 Subvenţii
4451 Subvenţii guvernamentale
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate
448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
4482 Alte creanţe privind bugetul statului
45 GRUP ŞI ASOCIAŢI
451 Decontări între entităţile afiliate
4511 Decontări între entităţile afiliate
4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate
453 Decontări privind interesele de participare
4531 Decontări privind interesele de participare
4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de
participare
458 Decontări din operaţii în participaţie
4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv
4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ
46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
461 Debitori diverşi
462 Creditori diverşi
47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
471 Cheltuieli înregistrate în avans
472 Venituri înregistrate în avans
473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
481 Decontări între unitate şi subunităţi
482 Decontări între subunităţi
489 Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi
activităţile economice
49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi
495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări
în cadrul grupului şi cu asociaţii
496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori
diverşi


5 CONTURI DE TREZORERIE


50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
506 Obligaţiuni
508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament
509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile
afiliate
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt
51 CONTURI LA BĂNCI
511 Valori de încasat
5112 Cecuri de încasat
5113 Efecte de încasat
5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la bănci
5121 Conturi la bănci în lei
5124 Conturi la bănci în valută
5124.01 Disponibil în valută privind activităţile fără scop
patrimonial
5124.02 Disponibil în valută privind activităţile economice
5125 Sume în curs de decontare
518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit
5187 Dobânzi de încasat
519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la
scadenţă
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bănci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
53 CASA
531 Casa
5311 Casa în lei
5314 Casa în valută
5314.01 Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5314.02 Casa în valută privind activităţile economice
532 Alte valori
5321 Timbre fiscale şi poştale
5322 Bilete de tratament şi odihnă
5323 Tichete şi bilete de călătorie
5328 Alte valori
54 ACREDITIVE
541 Acreditive
5411 Acreditive în lei
5412 Acreditive în valută
5412.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop
patrimonial
5412.02 Acreditive în valută privind activităţile economice
542 Avansuri de trezorerie**)
55 DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
550 Disponibil cu destinaţie specială
5501 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului
literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al
artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
5501.01 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
5501.02 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului
cinematografic
5501.03 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
5501.04 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
5501.05 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
5501.06 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor
plastice
5501.07 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
5501.08 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de
divertisment
5509 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri
cu destinaţie specială
5509.01 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu
destinaţie specială încasate în lei
5509.04 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu
destinaţie specială încasate în valută
58 VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne
59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A
CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la
entităţile afiliate
595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
emise şi răscumpărate
596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe
termen scurt şi creanţe asimilate


6 CONTURI DE CHELTUIELI***)


60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuielile privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia şi apa
606 Cheltuieli privind animalele şi păsările
607 Cheltuieli privind mărfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
6456 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale
6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
655 Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop
patrimonial
6551 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară
6552 Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale
656 Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului
657 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile
transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
6571 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară
transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
6572 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate
transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
6582 Donaţii şi subvenţii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
6588 Alte cheltuieli de exploatare
66 CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creanţe imobilizate
664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea
imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru
deprecierea activelor circulante
686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările
pentru pierdere de valoare
6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de
valoare a imobilizărilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de
valoare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor
de rambursare a obligaţiunilor
69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit


7 CONTURI DE VENITURI


70 CIFRA DE AFACERI NETĂ
701 Venituri din vânzarea produselor finite
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
705 Venituri din studii şi cercetări
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activităţi diverse
71 VARIAŢIA STOCURILOR
711 Variaţia stocurilor
72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
73 VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
731 Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile
băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor
7311 Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor
7312 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor
şi simpatizanţilor
732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit
legislaţiei în vigoare
733 Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare
7331 Venituri din donaţii
7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare
734 Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea
disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7341 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor
rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7342 Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor
rezultate din activităţile fără scop patrimonial
735 Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole
736 Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la
bugetele locale şi subvenţii pentru venituri
737 Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau
profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare
738 Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în
proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât
cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică
739 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial
7391 Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului
7392 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din
străinătate şi subvenţii pentru venituri
7393 Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din
subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
7394 Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din
activităţile fără scop patrimonial
7395 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind
activitatea de exploatare
7396 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7397 Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din
participarea la competiţii şi demonstraţii sportive
7398 Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit
legislaţiei în vigoare
7399 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial
74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subvenţii de exploatare
7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri****)
7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi
materiale consumabile
7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi
protecţia socială
7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de
exploatare
7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
7588 Alte venituri din exploatare
76 VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
7613 Venituri din interese de participare
762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
763 Venituri din creanţe imobilizate
764 Venituri din investiţii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferenţe de curs valutar
766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obţinute
768 Alte venituri financiare
77 VENITURI EXTRAORDINARE
771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare
şi altele similare
78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind
activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea
activelor circulante
786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a
imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de
valoare a activelor circulante
79 VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
791 Venituri cu destinaţie specială
7911 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului
literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric,
al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
7911.01 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
7911.02 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic
7911.03 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
7911.04 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
7911.05 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
7911.06 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor
plastice
7911.07 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
7911.08 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de
divertisment
7919 Alte venituri cu destinaţie specială


8 CONTURI SPECIALE


80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
801 Angajamente acordate
8011 Giruri şi garanţii acordate
8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite
8021 Giruri şi garanţii primite
8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanţului
8031 Imobilizări corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
8038 Alte valori în afara bilanţului
805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte
asimilate, neajunse la scadenţă
8051 Dobânzi de plătit
8052 Dobânzi de încasat
89 BILANŢ
891 Bilanţ de deschidere
892 Bilanţ de închidere


9 CONTURI DE GESTIUNE*****)


90 DECONTĂRI INTERNE
901 Decontări interne privind cheltuielile
902 Decontări interne privind producţia obţinută
903 Decontări interne privind diferenţele de preţ
92 CONTURI DE CALCULAŢIE
921 Cheltuielile activităţii de bază
922 Cheltuielile activităţilor auxiliare
923 Cheltuieli indirecte de producţie
924 Cheltuieli generale de administraţie
925 Cheltuieli de desfacere
93 COSTUL PRODUCŢIEI
931 Costul producţiei obţinute
933 Costul producţiei în curs de execuţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
**) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.
***) Cheltuielile activităţilor fără scop patrimonial, cheltuielile activităţilor cu destinaţie specială şi
cheltuielile activităţilor economice se evidenţiază din punct de vedere contabil distinct (analitice distincte în
cadrul conturilor din clasa 6).
****) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.
*****) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.

 

Comentarii

     
    #1 lucMarti, 24 Aprilie 2012
    contul "Venituri din spagi" ce simbol are?
     

Adauga comentariu


O.N.G.

Ultimele comentarii